okt 05
måndag
01
08
07
06
05
04
03
02
10
09

A3D - Projektering

Start
Vi visualiserar dina drömmar

A3D-Projection är en design- och arkitektbyrå baserad i Stockholm. Våra projekt omfattar planering från skiss till bygguppföljning av olika arkitektuppdrag.

Företaget grundades år 2004 och har idag ett nätverk av olika konsulter som medverkar för att uppnå dina önskemål.

Varmt välkommen att kontakta oss för ett personligt besök och mer information.

Arkitektur  &  Design

Services-SE

I vår arbetsprocess är du centrum

Den bygger på att låta dina önskemål ta form i vårt skissarbete. Vi undersöker olika alternativ vid utformningen och anpassar dem efter dina behov. Det arkitektoniska perspektivet blir här en grundpelare i arbetet så att du tillåts tolka rummet på ett personligt och tillfredställande sätt.

Tidigt i projektet arbetar vi med en visualiseringsteknik, även kallad 3D-projektering, för att du ska få en känsla för slutresultatet. Senare, efter överenskommelse med dig, lägger vi fram dispositionsplaner samt utför de slutliga ritningarna som ska användas vid byggnadsprocessen.

Nyttig information för dig som bygger

articles

A3D-Projection offererar projektering enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Boverkets byggregler (BBR). Företaget skaffar den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljö mot skada och olägenhet. I miljöpolicyn bedriver företaget verksamhet som främjar god livskvalitet och hållbar utveckling samt god hushållning vad avser byggmaterial och naturtillgångar.