08-533 390 77‬
kundservice@a3d-projektering.se

Arkitekttjänster & Arbetsmetod

Projektering av enfamiljshus, villa - Kontor, butik & restaurang
Utredningar - A-ritningar, 3D modellering - Nybyggnation, Ombyggnad

För oss arkitektur handlar om att uppnå en helhet i både liten och stor skala – allt från enskilda byggnadsverk till större urbana områden.

Kontor, butik & restaurang

Med stort personligt engagemang utför vi uppdrag åt både företag och privatpersoner. I vår roll som arkitekter ingår att råda våra kunder vid olika åtgärder, se till att kundens önskemål speglas i alla steg samt fastställa kundens behov på våra ritningar.

Våra arkitekttjänster omfattar bl.a. att utreda förutsättningarna för projektet och med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven, redovisa alternativa lösningar – från grundläggande gestaltning och skisser till projektering av förfrågningsunderlag och bygghandlingar. Här ingår såväl CAD-ritningar och beskrivningar samt visualiseringar.

Enfamiljshus, villa, trähus

Vi hjälper dig gärna, som privatperson, om du planerar att bygga en ny villa eller göra en större ombyggnad av ditt hem.

Vårt företag, A3D-Projektering, har stor erfarenhet av olika sorters nybyggnader, tillbyggnader och påbyggnader runt om i Stockholm, för vilka vi skissat fram olika lösningar och senare framgångsrikt sökt bygglov för.

I vårt erbjudande ingår ett kostnadsfritt besök där vi kan tala om dina behov och önskemål, ta del av underlaget samt bilda oss en uppfattning om ditt projekt.

Vår arbetsprocess i korthet