Anlita Arkitekt

Ta kontakt med oss för att berätta om ditt kommande projekt

Uppehåll i verksamheten under 2020

I arkitektuppdrag krävs normalt att man gör ett platsbesök, tar ett kontrollmått, fotograferar mm. Tidigare har företaget bjudit på ett kostnadsfritt besök där vi kunde tala om behovet och önskemålen samt bilda oss en uppfattning om projektet. När vi hade tagit del av materialet kring projektet lämnade vi en offert.

I år, efter de rådande omständigheterna ( Covid-19 ), från och med 1 juli 2020 till och med den 1 januari 2021 kommer företaget inte att kunna bedriva någon normal verksamhet. Detta för att minimera spridning eller utsätta kunderna för onödiga risker.

Under den här perioden kommer vi att ha begränsad kontakt med tidigare kunder och leverantörer enbart för att informera om verksamhetens status.