08-533 390 77‬
kundservice@a3d-projektering.se

Arkitektprogram

Arkitektprogram

I vår arbetsprocess ingår, som första stadie, att utreda förutsättningarna för projektet och samla alla underlag inför beslut om projektering. Som en del av programarbetet utförs en inventering av befintliga förhållanden:

  1. Byggnadsinventering – att lyfta fram arkitektoniska och andra kulturhistoriska värden.
  2. Byggnadsprogram – att utreda de grundläggande funktionella och tekniska förutsättningarna för genomförandet av projektet. Krav med avseende på funktioner, samband, areabehov, tekniska system och gestaltning (arkitektonisk utformning), ekonomiska styrramar samt förutsättningar beträffande tid/färdigställande.