08-533 390 77‬
kundservice@a3d-projektering.se

Bygghandlingar

Bygghandlingar

Mängden av handlingar varierar starkt beroende på projektets art och omfattning. Uppdragets omfattning kan fastställas efter överenskommelse.

– Först utför vi en förfrågningsunderlaget som utgör den dokumentation man behöver för att få fram en budget och bättre kontroll över den totala kostnaden för ett byggnadsprojekt. Förfrågningsunderlaget ska skickas till olika leverantörer som lämnar anbud på arbete, material och anläggningar.

– Sedan utför vi de nödvändiga bygghandlingarna beroende på överenskommelse. Här hjälper vi med att ta fram en komplett bygghandling med detaljerade beskrivningar av byggdelar, material, produkter och färgsättning.  Byggaren bygger sedan efter bygghandlingarna (arbetsritningar).