08-533 390 77‬
kundservice@a3d-projektering.se

Förslagshandlingar

Förslagshandlingar

Med utgångspunkt från de i arkitektprogrammet angivna kraven och förutsättningarna redovisa alternativa lösningar.

Vid skissarbete kommer vi att bygga en modell som samlar alla data 3-dimensionellt. Resultatet blir ett omarbetad förslag som vi givetvis kommer att diskutera tillsammans med er så att ni kan känna er helt nöjda.