Bygglov

Bygglov

Bygglovshandlingar – vi redovisar en definitiv utformning av byggnaden med hänsyn tagen till arkitektprogrammets alla delar.

Samtidigt kommer vi att se till att myndigheternas krav uppfylls enligt plan- och bygglagen inför bygglovsansökan.